Aktuality

Úprava stránek

3 ledna, 2020
Ahoj, upravil jsem stránky do nové snad lepší podoby [comment-form]

O nás

Základní organizace Českého svazu včelařů v Holicích

byla původně založena v roce 1905 jako včelařský odbor Okresního hospodářského spolku v Holicích.Dnes ji tvoří 23 obcí a dvě města Holice a Dašice. Obce jsou Bělečko , Borek, Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Drahoš, Hoděšovice, Horní Roveň, Horní Ředice, Hrachoviště, Chvojenec, Komárov, Kostěnice, Lány u Dašic, Litětiny, Moravany, Ostřetín, Platenice, Poběžovice, Rokytno, Turov, Uhersko, Vysoké Chvojno. Katastr ZO má celkovou plochu 220km2. Nadmořská výška se pohybuje od 240 po 308m. Třetina katastru (7200ha) je pokryta lesem . Z pohledu včelí pastvy je dělící čárou organizace silnice č.35 z Hradce Králové přes Holice na Olomouc. Ta probíhá celým katastrem od západu k východu a na sever od této silnice je krajina převážně mírně kopcovitá a lesnatá s pozdnějším rozvojem a se slabší snůškou květovou z ovocných stromů a řepky a občas dobrou snůškou medovicovou. Dnes je větší část včelstev umístěna v této severní polovině. Jižní, trochu větší část je převážně rovina s dobrou květovou snůškou z ovocných stromů, řepky, zahrádek a slunečnice. Původně, za soukromého zemědělství, snůškově jasně dominovala jižní polovina. Po socializaci vesnice bylo poměrně dlouhé období, kdy asi vlivem velkého zhoršení ovzduší a oslabení lesů, dominovala především díky medovici severní polovina. V současnosti od roku 1996 nastává zase opačný proces, medovice je stále méně a naopak jsou výborné květové snůšky díky pěstování řepky a slunečnice a hlavně zřejmě podstatně nižší chemizaci zemědělství a neobdělaným plochám, kde je více kvetoucích plevelů.

Historicky se jedná o starou sídelní oblast. První písemná památka je z roku 1139, kdy toto území patřilo přemyslovským knížatům a vládnoucí kníže český Soběslav I. na tvrzi Chvojně smrtelně onemocněl a byl přenesen do Hradce, kde v únoru 1140 zemřel. V 15.století, po vypálení Chvojna a vybití jeho obyvatelstva husity, bylo centrum oblasti,tehdejším majitelem Zdeňkem ze Šternberka, přeneseno do Holic a zůstalo tam dodnes. O včelaření na holicku není ze středověku žádná informace, ale určitě zde včely byly jak chované v brtích, tak „divoké“ usazené ve stromech v hlubokých lesích. Původní převažující lesní stromy totiž byly jedle a buky a zvláště buky byly pro včely vhodné stromy. Byly totiž tak obrovské, že se nedaly ruční pilou téměř skácet a jejich hromadné kácení nastalo až s příchodem motorových dvojmužných pil v padesátých letech minulého století.. Mnoho z těchto starých buků bylo dutých a často se v dutinách nalézaly včely. Zbytky takto mohutných stromů je ještě možné vidět i dnes v rezervaci „Buky“ u Vysokého Chvojna, druhé nejstarší rezervaci v Čechách. Jedle bohužel úplně vymizely již před 30ti lety po obrovském zhoršení stavu ovzduší v celé oblasti.

Založení včelařské organizace Holice.

Včelařský odbor Okresního hospodářského spolku v Holicích v Čechách byl ustanoven 29. ledna 1905 v Komárově za účasti 31 přítomných. Všichni přítomní podepsali stanovy a tím se stali členy nového včelařského spolku. Předsedou byl jednohlasně zvolen přítel Karel Kalhous, řídící učitel na Poběžovicích. Místopředsedou byl zvolen Josef Dudek, truhlář v Holicích, jednatelem Karel Pokorný, učitel v Ředicích.
Včelařský odbor Holice v Č. se stal ihned členem Ústředního včelařského svazu v Praze a ihned začal pro spolek odebírat 10 výtisků Českého včelaře. Založení včelařského odboru bylo v období velkého rozmachu spolkového hnutí a do konce roku 1905 bylo získáno dalších 50 členů, takže Odbor končil rok 1905 s počtem 81 členů. Roční příspěvek činil 2 koruny na spolkový časopis a 30 haléřů bylo ještě pojistné na jedno včelstvo. Odbor byl v prvním roce velice aktivní. Ve dnech 8. až 24. září pořádal všeobecný včelařský kurs, na kterém přednášel přítel Thůma z Chrudimi o chovu včel, výrobě úlů a mezistěn. Kursu se zúčastnilo celkem 63 včelařů a byl ukončen 28. září zájezdem na výstavu drobného hospodářského zvířectva, včel a zahradnictví v Chrudimi.
Zajímavé je, že v zápisech Okresního hospodářského spolku z roku 1905, není žádný zápis o založení Včelařského odboru v Holicích.
Mimo doklad o založení Včelařského odboru se podařilo najít Žádost a Zápis ze zakládací valné hromady Včelařského spolku Holice z roku 1925. Vlastní ucelené písemné doklady začínají rokem 1928, kdy jednatel přítel Josef Rašín z Holic založil zápisovou knihu, která se dochovala v naší včelařské spolkové knihovně a zápisy v ní jsou až do roku 1948 věcné a pečlivé. Př.Rašín zemřel v roce 1942 a v zápisech potom pokračoval př.Valenta z Holic. Přestože kniha je popsaná sotva z poloviny, je jako poslední zápis z 15.8.1948.(Únorový puč zasáhl zřejmě i do včelařství.) Dalším podkladem jsou zápisy ze schůzí, které začínají rokem 1957, ale jsou neúplné a chronologicky často nenavazují. Důležitým podkladem je Kronika včelařů holicka s prvním zápisem z roku 1964. Dále jsou to informace některých žijících členů Základní organizace a naposled včelařské zápisy pisatele vedené od roku 1963. V Českém včelaři ročník 1911 je zpráva o „Valné schůzi dne 2.4.1911.“ V zápisech o schůzích Hospodářského spolku od r.1905 do roku 1925 se o včelách píše pouze jednou a to ještě jen o tom, že výboru spolku přednášel o včelách  př.Thuma. Zápisy jsou většinou o pěstování obilí a vymáhání poplatků za býky. Z  jiných včelařských podkladů  byly použity dvě kroniky ZO Pardubice a zprávy v Českém včelaři od roku 1907 z naší holické včelařské knihovny, několik ročníků bylo laskavě zapůjčeny přítelem Báchorem, předsedou ZO Pardubice. Zápisy z let 1949 až 1956 jsou zprávy z měsíčníku „Včelař“, jednotlivé ročníky zapůjčeny z ústřední včelařské knihovny v Praze. Potom ještě Dějiny českého včelařství sepsané Josefem Kebrlem a Včelařské kalendáře z roku 1919 až 1928.

Mapa

Důvěrníci

Bělečko-Hoděšovice ing.Luděk Jakubec
Borek Radek Malíř
Býšť Lubomír Pech
Dašice Miroslav Mucha
Dolní Roveň,Horní Roveň,Litětiny Jiří Rutter
Dolní Ředice František Nosek
Holice Jaroslav Sháněl,Miroslav Gregor
Horní Ředice Zdeněk Sháněl
Hrachoviště Radek Malíř
Chvojenec Stan.Pokorný
Moravany,Slepotice František Kučera
Ostřetín Josef Horčička
Poběžovice ing. Libor Filipi
Rokytno Jiří Fousek
Uhersko ing.Ladislav Štěpánek
Vysoké Chvojno Bedřich Centner

Galerie

Dokumenty ke stažení

Předseda

Jiří Rutter
Litětiny 25

mobil: 
732 571 551

e-mail:
jiri.rutter@seznam.cz

web
 http://www.vcely-rutter.cz/

Místopředseda

Bedřich Centner
Na Drahách 76
Vysoké Chvojno

mobil:
 604 265 737

mail: 
centner@seznam.cz

Jednatel

Ladislav Štěpánek
Dašice

mobil: 
608 436 878
e-mail: 
ladislav.stepanek@seznam.cz

Hospodář

Stanislav Pokorný
Chvojenec

Nákazový refernt

Zdeněk Scháněl
Horní Ředice

X